Zapytania ofertowe

You are viewing an old revision of this post, from 27 marca 2020 o 10:01:37. See below for differences between this version and the current revision.

Centrum Kultury Książ Wlkp. poszukuje ratowników na dwa kąpieliska na Jeziorze Jarosławskim na najbliższy sezon wakacyjny 2020. Szczegóły w poniższym zapytaniu ofertowym:

Zapytanie ofertowe nr 4

Zapytanie ofertowe – rozbiórka pomostu na Terenach Rekreacyjnych w Jarosławkach 

zapytanie ofertowe – rozbiórka pomostu

Zapytania ofertowe na obsługę gastronomii oraz techniki estradowej podczas Dni Książa '2020:

Zapytanie ofertowe nr 1 technika

Zapytanie ofertowe nr 2 gastronomia

Przegląd rewizji:

Zmiany:

27 marca 2020 o 10:01:37Current Revision
Content
Skasowano: Centrum Kultury Książ Wlkp. poszukuje ratowników na dwa kąpieliska na Jeziorze Jarosławskim na najbliższy sezon wakacyjny 2020. Szczegóły w poniższym zapytaniu ofertowym:Dodano:
Skasowano: <a href="http:// bip.ck-ksiazwlkp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Zapytanie- ofertowe-nr-4.pdf">Zapytanie ofertowe nr 4</a> 
Skasowano: <strong>Zapytanie ofertowe - rozbiórka pomostu na Terenach Rekreacyjnych w Jarosławkach </strong> 
Skasowano: <a href="http:// bip.ck-ksiazwlkp.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/zapytanie- ofertowe-rozbiórka- pomostu.pdf">zapytanie ofertowe - rozbiórka pomostu</a> 
Skasowano: <strong>Zapytania ofertowe na obsługę gastronomii oraz techniki estradowej podczas Dni Książa '2020:</strong> 
Skasowano: <a href="http:// bip.ck-ksiazwlkp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Zapytanie- ofertowe-nr-1- technika.pdf">Zapytanie ofertowe nr 1 technika</a> 
Skasowano: <a href="http:// bip.ck-ksiazwlkp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Zapytanie- ofertowe-nr-2- gastronomia.pdf">Zapytanie ofertowe nr 2 gastronomia</a> 

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.