CENTRALNY REJESTR UMÓW

Rok 2023

1 Styczeń 2023

2 Luty 2023

3 Marzec 2023

4 Kwiecień 2023

5 Maj 2023

6 Czerwiec 2023

7 Lipiec 2023

8 Sierpień 2023

9 Wrzesień 2023

10 Październik 2023

11 Listopad 2023

12 Grudzień 2023

Rok 2022

Styczeń 2022

Luty – nie zawarto umów

Marzec 2022

Kwiecień 2022

Maj 2022

Czerwiec 2022

Lipiec 2022

Sierpień 2022

Wrzesień 2022

Październik 2022

Listopad 2022

Grudzień 2022

 

Rok 2021:

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

 

Rok 2020:

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień – nie zawarto umów

Maj – nie zawarto umów

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Rok 2019:

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Rok 2018:

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Przegląd rewizji: