Zapytania ofertowe

You are viewing an old revision of this post, from 29 kwietnia 2021 o 21:06:42. See below for differences between this version and the current revision.

Zarządzenie nr 1/2021 Dyrektora Centrum Kultury Książ Wlkp. z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania przez Centrum Kultury Książ Wlkp. zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 130.000 złotych netto:

1 z 04.01.2021 – Zamówienie do 30.000

Zapytanie ofertowe nr 1: usługa organizacji i poboru opłat w obszarze parkingu
i wyznaczonych miejsc postojowych na Terenach Rekreacyjnych w Jarosławkach

Nr 1 Zapytanie ofertowe – RATOWNICY

Zapytanie ofertowe nr 2: usługa ratownictwa wodnego w rozumieniu ustawy z dnia
18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (tekst jedn. Dz. U.  z 2020r., poz. 350 ze zm.), świadczona siedem dni w tygodniu na kąpieliskach
nr 1 i nr 2 nad Jeziorem Jarosławskim. 

N 2 Zapytanie ofertowe – PARKING

 

Przegląd rewizji:

Zmiany:

29 kwietnia 2021 o 21:06:42Current Revision
Content
Skasowano: <strong>Zarządzenie nr 1/2021 </strong> <strong>Dyrektora Centrum Kultury Książ Wlkp. </strong><strong>z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania przez Centrum Kultury Książ Wlkp. zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 130.000 złotych netto:</strong>Dodano:
Skasowano: <a href="http:// bip.ck-ksiazwlkp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 04/1-z-04.01.2021- Zamowienie-do- 30.000.doc">1 z 04.01.2021 - Zamówienie do 30.000</a> 
Skasowano: Zapytanie ofertowe nr 1: <strong>usługa organizacji i poboru opłat w obszarze parkingu</strong> 
Skasowano: <strong>i wyznaczonych miejsc postojowych na Terenach Rekreacyjnych w Jarosławkach</strong> 
Skasowano: <a href="http:// bip.ck-ksiazwlkp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 04/Nr-1-Zapytanie- ofertowe-RATOWNICY.docx">Nr 1 Zapytanie ofertowe - RATOWNICY</a> 
Skasowano: Zapytanie ofertowe nr 2: <strong>usługa ratownictwa wodnego w rozumieniu ustawy z dnia</strong> 
Skasowano: <strong>18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (tekst jedn. Dz. U.  z 2020r., poz. 350 ze zm.), świadczona siedem dni w tygodniu na kąpieliskach</strong> 
Skasowano: <strong>nr 1 i nr 2 nad Jeziorem Jarosławskim. </strong> 
Skasowano: <a href="http:// bip.ck-ksiazwlkp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 04/N-2-Zapytanie- ofertowe-PARKING.docx">N 2 Zapytanie ofertowe - PARKING</a> 
Skasowano: &nbsp; 

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.