Regulaminy

Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury Książ Wlkp.
Schemat Organizacyjny Centrum Kultury Książ Wlkp.
Statut Centrum Kultury Książ Wlkp.
Regulamin Biblioteki
Znaki graficznych – logo stosowane w Centrum Kultury Książ Wlkp.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2023

 

Przegląd rewizji: