Regulamiy

Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury Książ Wlkp.
Regulaminu Biblioteki Publicznej w Książu Wlkp.
Na obrazku jest schemat organizacyjny CK

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2022

(Do przeglądania konieczne jest zainstalowanie odpowiedniej aplikacji obsługującej pliki .pdf)

Przegląd rewizji: