Plany i sprawozdania finansowe

2020 rok

Plan finansowy Centrum Kultury Książ Wlkp.: Plan finansowy Centrum Kultury Książ Wlkp. na rok 2020

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Centrum Kultury Książ Wlkp.: Zarzadzenie 56-2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury Książ Wlkp. za rok 2020

Przegląd rewizji: