Plany i sprawozdania finansowe

2022

Plan finansowy Centrum Kultury Książ Wlkp.: Plan finansowy Centrum Kultury Książ Wlkp. na rok 2022

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Centrum Kultury Książ Wlkp.: Zarządzenie 79-2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury Książ Wlkp. za rok 2022

2021

Plan finansowy Centrum Kultury Książ Wlkp.: Plan finansowy Centrum Kultury Książ Wlkp. na rok 2021

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Centrum Kultury Książ Wlkp.: Zarządzenie 98-2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury Książ Wlkp. za rok 2021

2020 rok

Plan finansowy Centrum Kultury Książ Wlkp.: Plan finansowy Centrum Kultury Książ Wlkp. na rok 2020

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Centrum Kultury Książ Wlkp.: Zarzadzenie 56-2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury Książ Wlkp. za rok 2020

 

Przegląd rewizji: