Podstawa prawna

Centrum Kultury Książ Wlkp. z siedzibą w Książu Wielkopolskim przy ul. Zakrzewskiej 15 jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru Instytucji Kultury.

Centrum Kultury Książ Wlkp. posiada osobowość prawną.

Podstawę prawną działalności Centrum Kultury Książ Wlkp. stanowią m.in. następujące akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
  2. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
  3. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
  4. Statut Centrum Kultury: Statut CK
  5. Regulamin Terenów Rekreacyjnych w Jarosławkach: Regulamin Jarosławki 2023 Tekst ujednolicony, Uchwala-LIII.389.2023 Uchwala-XL.289.2022 Uchwala-XX.137.2020 Uchwala-VIII.48.2019
  6. UCHWAŁA NR XLIV/321/2022 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 5 września 2022 r. w sprawie opłat za korzystanie z pola biwakowego, parkingu i wyznaczonych miejsc postojowych położonych na Terenach Rekreacyjnych w Jarosławkach:  2022.09.05 Uchwała o opłatach z 5 września 2022

Przegląd rewizji: