Zapytania ofertowe

Zarządzenie nr 1/2021 Dyrektora Centrum Kultury Książ Wlkp. z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania przez Centrum Kultury Książ Wlkp. zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 130.000 złotych netto:

1 z 04.01.2021 – Zamówienie do 30.000

Zapytanie ofertowe nr 1: usługa ratownictwa wodnego w rozumieniu ustawy z dnia
18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (tekst jedn. Dz. U.  z 2020r., poz. 350 ze zm.), świadczona siedem dni w tygodniu na kąpieliskach
nr 1 i nr 2 nad Jeziorem Jarosławskim. 

Zapytanie ofertowe – RATOWNICY

Zapytanie ofertowe nr 2: usługa organizacji i poboru opłat w obszarze parkingu
i wyznaczonych miejsc postojowych na Terenach Rekreacyjnych w Jarosławkach.

Zapytanie ofertowe – PARKING

Na obrazku znajdują się Tereny Rekreacyjne w Jarosławkach z lotu ptaka z zaznaczonymi miejscami parkingowymi

 

Przegląd rewizji: