Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Kultury Książ Wlkp.

You are viewing an old revision of this post, from 2024-03-28 @ 10:05:42. See below for differences between this version and the current revision.

Serdecznie witamy na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Kultury Książ Wlkp.

Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 902) każda instytucja publiczna ma obowiązek publikacji w Internecie w jednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.;
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej;
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Nazwa: Centrum Kultury Książ Wlkp.
Forma prawna : Gminna Samorządowa jednostka organizacyjna – instytucja kultury.
NIP: 785-16-58-654
Lokalizacja: województwo wielkopolskie, powiat śremski, gmina Książ Wielkopolski

Kontakt:

Centrum Kultury Książ Wlkp.
ul. Zakrzewska 15
63-130 Książ Wielkopolski
tel.: 61-28-22-616
e-mail: dyrektor@ck-ksiazwlkp.pl

Biblioteka Publiczna
ul. Stacha Wichury 11 a
63-130 Książ Wielkopolski
tel.: 61-28-22-243
e-mail: biblioteka@ck-ksiazwlkp.pl

Tereny Rekreacyjne w Jarosławkach | Centrum Kultury Książ Wlkp.
ul. Zakrzewska 15
63-130 Książ Wlkp.
tel. 61-28-22-616, 504807685
e-mail: ck@ck-ksiazwlkp.pl

Izba Regionalna Gminy Książ Wlkp.
ul. Stacha Wichury 11 a
63-130 Książ Wielkopolski
tel.: 61-28-22-243
e-mail: biblioteka@ck-ksiazwlkp.pl

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Przegląd rewizji:

Zmiany:

There are no differences between the 2024-03-28 @ 10:05:42 revision and the current revision. (Maybe only post meta information was changed.)