Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Kultury Książ Wlkp.

You are viewing an old revision of this post, from 2018-06-05 @ 10:41:41. See below for differences between this version and the current revision.

Serdecznie witamy na podmiotowej stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Kultury Książ Wlkp.

Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058) każda instytucja publiczna ma obowiązek publikacji w Internecie w jednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058)
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. 2007 nr 10 poz. 68)
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2005 nr 212 poz. 1766).

Nazwa: Centrum Kultury Książ Wlkp.
Forma prawna : Gminna Samorządowa jednostka organizacyjna – instytucja kultury.
NIP: 785-16-58-654
Lokalizacja: województwo wielkopolskie, powiat śremski, gmina Książ Wielkopolski

Kontakt:

Centrum Kultury Książ Wlkp.
ul. Zakrzewska 15
63-130 Książ Wielkopolski
tel.: 61-28-22-616
e-mail: dyrektor@ck-ksiazwlkp.pl

Biblioteka Publiczna
ul. Stacha Wichury 11 a
63-130 Książ Wielkopolski
tel.: 61-28-22-243
e-mail: biblioteka@ck-ksiazwlkp.pl

Przegląd rewizji:

Zmiany:

2018-06-05 @ 10:41:41Current Revision
Content
Skasowano: <p style="text-align: left;">Serdecznie witamy na podmiotowej stronie 
Skasowano: Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Kultury Książ Wlkp.</p> 
 Dodano: <p style="text-align: left;">Serdecznie witamy na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Kultury Książ Wlkp.</p>
Skasowano: <p style="text-align: left;">Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058) każda instytucja publiczna ma obowiązek publikacji w Internecie w jednoliconej formie pewnych danych.</p> Dodano: <p style="text-align: left;">Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 902) każda instytucja publiczna ma obowiązek publikacji w Internecie w jednoliconej formie pewnych danych.</p>
Bez zmian: <p style="text-align: left;">Zasady publikacji informacji w BIP regulują:</p>Bez zmian: <p style="text-align: left;">Zasady publikacji informacji w BIP regulują:</p>
Bez zmian: <ul style="text-align: left;">Bez zmian: <ul style="text-align: left;">
Skasowano: <li>Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058)</li> Dodano: <li>Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.;</li>
Skasowano: <li>Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. 2007 nr 10 poz. 68)</li> Dodano: <li>Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej;</li>
Skasowano: <li>Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2005 nr 212 poz. 1766).</li> Dodano: <li>Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.</li>
Bez zmian: </ul>Bez zmian: </ul>
Bez zmian: <p style="text-align: left;">Nazwa: Centrum Kultury Książ Wlkp.Bez zmian: <p style="text-align: left;">Nazwa: Centrum Kultury Książ Wlkp.
Bez zmian: Forma prawna : Gminna Samorządowa jednostka organizacyjna – instytucja kultury.Bez zmian: Forma prawna : Gminna Samorządowa jednostka organizacyjna – instytucja kultury.
Bez zmian: NIP: 785-16-58-654Bez zmian: NIP: 785-16-58-654
Bez zmian: Lokalizacja: województwo wielkopolskie, powiat śremski, gmina Książ Wielkopolski</p>Bez zmian: Lokalizacja: województwo wielkopolskie, powiat śremski, gmina Książ Wielkopolski</p>
Bez zmian: <p style="text-align: left;">Kontakt:</p>Bez zmian: <p style="text-align: left;">Kontakt:</p>
Bez zmian: <p style="text-align: left;">Centrum Kultury Książ Wlkp.Bez zmian: <p style="text-align: left;">Centrum Kultury Książ Wlkp.
Bez zmian: ul. Zakrzewska 15Bez zmian: ul. Zakrzewska 15
Bez zmian: 63-130 Książ WielkopolskiBez zmian: 63-130 Książ Wielkopolski
Bez zmian: tel.: 61-28-22-616Bez zmian: tel.: 61-28-22-616
Bez zmian: e-mail: dyrektor@ck-ksiazwlkp.pl</p>Bez zmian: e-mail: dyrektor@ck-ksiazwlkp.pl</p>
Bez zmian: <p style="text-align: left;">Biblioteka PublicznaBez zmian: <p style="text-align: left;">Biblioteka Publiczna
Bez zmian: ul. Stacha Wichury 11 aBez zmian: ul. Stacha Wichury 11 a
Bez zmian: 63-130 Książ WielkopolskiBez zmian: 63-130 Książ Wielkopolski
Bez zmian: tel.: 61-28-22-243Bez zmian: tel.: 61-28-22-243
Bez zmian: e-mail: biblioteka@ck- ksiazwlkp.pl</p>Bez zmian: e-mail: biblioteka@ck- ksiazwlkp.pl</p>
 Dodano: Tereny Rekreacyjne w Jarosławkach | Centrum Kultury Książ Wlkp.
 Dodano: ul. Zakrzewska 15
 Dodano: 63-130 Książ Wlkp.
 Dodano: tel. 61-28-22-616, 504807685
 Dodano: e-mail: ck@ck-ksiazwlkp.pl
 Dodano: Izba Regionalna Gminy Książ Wlkp.
 Dodano: ul. Stacha Wichury 11 a
 Dodano: 63-130 Książ Wielkopolski
 Dodano: tel.: 61-28-22-243
 Dodano: e-mail: biblioteka@ck- ksiazwlkp.pl
 Dodano: Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.