Dostęp do pozostałych informacji publicznych

You are viewing an old revision of this post, from 2018-05-27 @ 16:33:02. See below for differences between this version and the current revision.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 06 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 01.112.1198 z późn. zm.), jeśli w naszym serwisie nie znaleźli Państwo informacji, które jednak w myśl ustawy powinny zostać udostępnione, prosimy Państwa o kontakt z redakcją lub wypełnienie wniosku o udostępnienie.

(Do przeglądania konieczne jest zainstalowanie odpowiedniej aplikacji obsługującej format .pdf)

Przegląd rewizji:

Zmiany:

2018-05-27 @ 16:33:02Current Revision
Content
Skasowano: Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 06 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 01.112.1198 z późn. zm.), jeśli w naszym serwisie nie znaleźli Państwo informacji, które jednak w myśl ustawy powinny zostać udostępnione, prosimy Państwa o kontakt z redakcją lub wypełnienie <a href="http:// www.ckksiaz.nazwa.pl/bip/ dokumenty/wniosek_ inf_pub.pdf">wniosku o udostępnienie</a>. Dodano: Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 06 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, jeśli w naszym serwisie nie znaleźli Państwo informacji, które jednak w myśl ustawy powinny zostać udostępnione, prosimy Państwa o kontakt z redakcją lub wypełnienie <a href="https:/ /bip.ck-ksiazwlkp.pl/wp-content/ uploads/2023/ 02/wniosek_o_ udzielenie_informacji_ publicznej.docx">wniosku o_udzielenie_ informacji_publicznej</a>.
Bez zmian: (Do przeglądania konieczne jest zainstalowanie odpowiedniej aplikacji obsługującej format .pdf)Bez zmian: (Do przeglądania konieczne jest zainstalowanie odpowiedniej aplikacji obsługującej format .pdf)

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.