Podstawa prawna

You are viewing an old revision of this post, from 27 maja 2018 o 14:44:17. See below for differences between this version and the current revision.

Statut

Tutaj mogą Państwo pobrać w wersji elektronicznej kopię naszego statutu.

(Do przeglądania konieczne jest zainstalowanie odpowiedniej aplikacji obsługującej format .pdf)

Centrum Kultury Książ Wlkp. z siedzibą w Książu Wielkopolskim przy ul. Zakrzewskiej 15 jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru Instytucji Kultury .

Centrum Kultury Książ Wlkp. posiada osobowość prawną.

Podstawę prawną działalności Centrum Kultury Książ Wlkp. stanowią m.in. następujące akty prawne:

Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej: Pobierz
Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych: Pobierz
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości: Pobierz

Przegląd rewizji:

Zmiany:

27 maja 2018 o 14:44:17Current Revision
Content
  <p style="text-align: left;">Centrum Kultury Książ Wlkp. z siedzibą w Książu Wielkopolskim przy ul. Zakrzewskiej 15 jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru Instytucji Kultury.</p>
  <p style="text-align: left;">Centrum Kultury Książ Wlkp. posiada osobowość prawną.</p>
  <p style="text-align: left;">Podstawę prawną działalności Centrum Kultury Książ Wlkp. stanowią m.in. następujące akty prawne:</p>
  <ol>
   <li>Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej: <a href="http:// www.ckksiaz.nazwa.pl/bip/ dokumenty/U_o_ dz_k.pdf">Pobierz </a></li>
   <li>Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych: <a href="http:// www.ckksiaz.nazwa.pl/bip/ dokumenty/U_f_ publ.pdf">Pobierz </a></li>
   <li>Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości: <a href="http:// www.ckksiaz.nazwa.pl/bip/ dokumenty/U_rach.pdf" >Pobierz</a></li>
<p style="text-align: center;"><a href="http:// www.ckksiaz.nazwa.pl/bip/ dokumenty/Statut.pdf">Statut </a></p>   <li>Statut Centrum Kultury: <a href="http:// www.ckksiaz.nazwa.pl/bip/ dokumenty/Statut.pdf" >Statut</a></li>
Tutaj mogą Państwo pobrać w wersji elektronicznej kopię naszego statutu.  
(Do przeglądania konieczne jest zainstalowanie odpowiedniej aplikacji obsługującej format .pdf)  
Centrum Kultury Książ Wlkp. z siedzibą w Książu Wielkopolskim przy ul. Zakrzewskiej 15 jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru Instytucji Kultury .   
Centrum Kultury Książ Wlkp. posiada osobowość prawną.  
Podstawę prawną działalności Centrum Kultury Książ Wlkp. stanowią m.in. następujące akty prawne:   
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej: <a href="http:// www.ckksiaz.nazwa.pl/bip/ dokumenty/U_o_ dz_k.pdf">Pobierz </a>   
Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych: <a href="http:// www.ckksiaz.nazwa.pl/bip/ dokumenty/U_f_ publ.pdf">Pobierz </a>   
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości: <a href="http:// www.ckksiaz.nazwa.pl/bip/ dokumenty/U_rach.pdf">Pobierz </a>   
  </ol>
  <p style="text-align: center;"></p>
  &nbsp;

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.