Zapytania ofertowe

You are viewing an old revision of this post, from 12 kwietnia 2019 o 14:33:05. See below for differences between this version and the current revision.

Zapytania ofertowe na obsługę techniki estradowej i obsługę gastronomiczną podczas Dni Książa’2019

zapytanie ofertowe – obsluga techiki estradowej

zapytanie ofertowe – obsluga gastronomiczna

Zapytanie ofertowe na obsługę gastronomiczną podczas Prince Summer Festival 2019

zapytanie ofertowe – gastronomia PRINCE SUMMER 2019

Zapytanie ofertowe – rozbiórka pomostu na Terenach Rekreacyjnych w Jarosławkach 

zapytanie ofertowe – rozbiórka pomostu

Przegląd rewizji:

Zmiany:

12 kwietnia 2019 o 14:33:05Current Revision
Content
Skasowano: <strong>Zapytania ofertowe na obsługę techniki estradowej i obsługę gastronomiczną podczas Dni Książa'2019</strong>  
Skasowano: <a href="http:// bip.ck-ksiazwlkp.pl/wp-content/ uploads/2019/ 03/zapytanie- ofertowe-obsluga-techiki- estradowej.pdf">zapytanie ofertowe - obsluga techiki estradowej</a>  
  Dodano: Informacja dotycząca zapytania ofertowego nr 4/2019:
Skasowano: <a href="http:// bip.ck-ksiazwlkp.pl/wp-content/ uploads/2019/ 03/zapytanie- ofertowe-obsluga- gastronomiczna.pdf">zapytanie ofertowe - obsluga gastronomiczna</a>  Dodano: <a href="http:// bip.ck-ksiazwlkp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 04/informacja- dotyczaca-zapytania-ofertowego- kapielisko-pomost.pdf">informacja dotyczaca zapytania ofertowego kapielisko-pomost</a>
Skasowano: <strong>Zapytanie ofertowe na obsługę gastronomiczną podczas Prince Summer Festival 2019</strong>  
Skasowano: <a href="http:// bip.ck-ksiazwlkp.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/zapytanie- ofertowe-gastronomia-PRINCE- SUMMER-2019.pdf">zapytanie ofertowe - gastronomia PRINCE SUMMER 2019</a>  
Skasowano: <strong>Zapytanie ofertowe - rozbiórka pomostu na Terenach Rekreacyjnych w Jarosławkach </strong>  
Skasowano: <a href="http:// bip.ck-ksiazwlkp.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/zapytanie- ofertowe-rozbiórka- pomostu.pdf">zapytanie ofertowe - rozbiórka pomostu</a>  

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.