Zadania Centrum Kultury Książ Wlkp.

You are viewing an old revision of this post, from 27 maja 2018 o 14:59:03. See below for differences between this version and the current revision.

Cele i zadania Centrum Kultury Książ Wlkp.:

  • 1. Centrum Kultury Książ Wlkp. realizuje zadania w dziedzinie pobudzenia rozwoju i podnoszenia poziomu życia kulturalnego, rozpowszechniania i pobudzania potrzeb uczestnictwa w życiu kulturalnym.
  • 2. Prowadzi wielokierunkową działalność kulturalną na podstawie programu.
  • 3. Podstawowym celem Centrum Kultury Książ Wlkp. jest nowoczesna organizacja działalności kulturalnej w warunkach samorządności lokalnej i gospodarki rynkowej, z zachowaniem tradycji i dziedzictwa kulturowego.
  • 4. Centrum Kultury realizuje cele z zakresu czytelnictwa, udostępniania i korzystania ze zbiorów bibliotecznych.
  • 5. Centrum Kultury realizuje cele z zakresu wypoczynku, turystyki i rekreacji.

Przegląd rewizji:

Zmiany:

27 maja 2018 o 14:59:03Current Revision
Content
  Dodano: Celem Centrum Kultury Książ Wlkp. jest zaspakajanie różnorodnych potrzeb odbiorców oraz rozwój ich indywidualnych kompetencji i wrażliwości. Chcemy także być miejscem, w którym twórcy znajdą warunki do realizacji działań i spotkań z odbiorcami.
  Dodano: Pragniemy być otwartym miejscem. Będąc instytucją publiczną, za niezwykle ważną uznajemy współpracę z najbliższym otoczeniem i sprzyjanie budowaniu więzi społecznych.
Skasowano: Cele i zadania Centrum Kultury Książ Wlkp.:  Dodano: <strong>Cele i zadania Centrum Kultury Książ Wlkp.:</strong>
Skasowano: <ul>  
Skasowano: <li>1. Centrum Kultury Książ Wlkp. realizuje zadania w dziedzinie pobudzenia rozwoju i podnoszenia poziomu życia kulturalnego, rozpowszechniania i pobudzania potrzeb uczestnictwa w życiu kulturalnym.</li>  Dodano: 1. Centrum Kultury Książ Wlkp. realizuje zadania w dziedzinie pobudzenia rozwoju i podnoszenia poziomu życia kulturalnego, rozpowszechniania i pobudzania potrzeb uczestnictwa w życiu kulturalnym.
Skasowano: <li>2. Prowadzi wielokierunkową działalność kulturalną na podstawie programu.</li>  Dodano: 2. Prowadzi wielokierunkową działalność kulturalną na podstawie programu.
Skasowano: <li>3. Podstawowym celem Centrum Kultury Książ Wlkp. jest nowoczesna organizacja działalności kulturalnej w warunkach samorządności lokalnej i gospodarki rynkowej, z zachowaniem tradycji i dziedzictwa kulturowego.</li>  Dodano: 3. Podstawowym celem Centrum Kultury Książ Wlkp. jest nowoczesna organizacja działalności kulturalnej w warunkach samorządności lokalnej i gospodarki rynkowej, z zachowaniem tradycji i dziedzictwa kulturowego.
Skasowano: <li>4. Centrum Kultury realizuje cele z zakresu czytelnictwa, udostępniania i korzystania ze zbiorów bibliotecznych.</li>  Dodano: 4. Centrum Kultury realizuje cele z zakresu czytelnictwa, udostępniania i korzystania ze zbiorów bibliotecznych.
Skasowano: <li>5. Centrum Kultury realizuje cele z zakresu wypoczynku, turystyki i rekreacji.</li>  Dodano: 5. Centrum Kultury realizuje cele z zakresu wypoczynku, turystyki i rekreacji.
Skasowano: </ul>  

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.