Regulamin organizacyjny

You are viewing an old revision of this post, from 12 czerwca 2018 o 13:12:23. See below for differences between this version and the current revision.

Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury Książ Wlkp.
Regulamin Biblioteki Publicznej w Książu Wlkp.
Regulamin Kafejki Internetowej.
Regulamin Sali Multimedialnej.
Schemat Organizacyjny Centrum Kultury Książ Wlkp.
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.

(Do przeglądania konieczne jest zainstalowanie odpowiedniej aplikacji obsługującej pliki .pdf)

Przegląd rewizji:

Zmiany:

There are no differences between the 12 czerwca 2018 o 13:12:23 revision and the current revision. (Maybe only post meta information was changed.)