Regulamin organizacyjny

You are viewing an old revision of this post, from 5 czerwca 2018 o 10:19:43. See below for differences between this version and the current revision.

Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury Książ Wlkp.
Regulamin Biblioteki Publicznej w Książu Wlkp.
Regulamin Kafejki Internetowej.
Regulamin Sali Multimedialnej.
Schemat Organizacyjny Centrum Kultury Książ Wlkp.
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.

(Do przeglądania konieczne jest zainstalowanie odpowiedniej aplikacji obsługującej pliki .pdf)

Przegląd rewizji:

Zmiany:

5 czerwca 2018 o 10:19:43Current Revision
Content
<a href="http:// www.ckksiaz.nazwa.pl/bip/ dokumenty/Reg_ org.pdf">Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury Książ Wlkp.</a> <a href="http:// www.ckksiaz.nazwa.pl/bip/ dokumenty/Reg_ org.pdf">Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury Książ Wlkp.</a>
<a href="http:// www.ckksiaz.nazwa.pl/bip/ dokumenty/Reg_ B.pdf">Regulamin Biblioteki Publicznej w Książu Wlkp.</a> <a href="http:// www.ckksiaz.nazwa.pl/bip/ dokumenty/Reg_ B.pdf">Regulamin Biblioteki Publicznej w Książu Wlkp.</a>
<a href="http:// www.ckksiaz.nazwa.pl/bip/ dokumenty/Reg_ k.pdf">Regulamin Kafejki Internetowej.</a> <a href="http:// www.ckksiaz.nazwa.pl/bip/ dokumenty/Reg_ k.pdf">Regulamin Kafejki Internetowej.</a>
<a href="http:// www.ckksiaz.nazwa.pl/bip/ dokumenty/sala_ mult.pdf">Regulamin Sali Multimedialnej.</a> <a href="http:// www.ckksiaz.nazwa.pl/bip/ dokumenty/sala_ mult.pdf">Regulamin Sali Multimedialnej.</a>
<a href="http:// www.ckksiaz.nazwa.pl/ soCK.jpg">Schemat Organizacyjny Centrum Kultury Książ Wlkp.</a> <a href="http:// www.ckksiaz.nazwa.pl/ soCK.jpg">Schemat Organizacyjny Centrum Kultury Książ Wlkp.</a>
<a href="http:// www.ckksiaz.nazwa.pl/bip/ dokumenty/Kontrola_z.pdf" >Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.</a>  <a href="http:// bip2.ck-ksiazwlkp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/Owiadczenie.pdf" >Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.</a>
<a> <a>
(Do przeglądania konieczne jest zainstalowanie odpowiedniej aplikacji obsługującej pliki .pdf) </a> (Do przeglądania konieczne jest zainstalowanie odpowiedniej aplikacji obsługującej pliki .pdf) </a>

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.