Regulamin organizacyjny

You are viewing an old revision of this post, from 27 maja 2018 o 14:58:31. See below for differences between this version and the current revision.

Regulamin organizacyjny Centrum Kultury Książ Wlkp.
Regulamin Biblioteki Publicznej w Książu Wlkp.
Regulamin Kafejki Internetowej.
Regulamin Sali Multimedialnej.
Schemat Organizacyjny Centrum Kultury Książ Wlkp.
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.

(Do przeglądania konieczne jest zainstalowanie odpowiedniej aplikacji obsługującej pliki .pdf)

Przegląd rewizji:

Zmiany:

27 maja 2018 o 14:58:31Current Revision
Content
Skasowano: <a href="http:// www.ckksiaz.nazwa.pl/bip/ dokumenty/Reg_ org.pdf">Regulamin organizacyjny Centrum Kultury Książ Wlkp.</a>  Dodano: <a href="http:// www.ckksiaz.nazwa.pl/bip/ dokumenty/Reg_ org.pdf">Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury Książ Wlkp.</a>
Bez zmian: <a href="http:// www.ckksiaz.nazwa.pl/bip/ dokumenty/Reg_ B.pdf">Regulamin Biblioteki Publicznej w Książu Wlkp.</a> Bez zmian: <a href="http:// www.ckksiaz.nazwa.pl/bip/ dokumenty/Reg_ B.pdf">Regulamin Biblioteki Publicznej w Książu Wlkp.</a>
Skasowano: <a href="http:// www.ckksiaz.nazwa.pl/bip/ dokumenty/Reg_ k.pdf">Regulamin Kafejki Internetowej.</a>  
Skasowano: <a href="http:// www.ckksiaz.nazwa.pl/bip/ dokumenty/sala_ mult.pdf">Regulamin Sali Multimedialnej.</a>  
Skasowano: <a href="http:// www.ckksiaz.nazwa.pl/ soCK.jpg">Schemat Organizacyjny Centrum Kultury Książ Wlkp.</a>  
Skasowano: <a href="http:// www.ckksiaz.nazwa.pl/bip/ dokumenty/Kontrola_z.pdf" >Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.</a> Dodano: <a href="http:// bip.ck-ksiazwlkp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 06/schemat-organizacyjny- Centrum-Kultury- Książ-Wlkp..pdf">Schemat organizacyjny Centrum Kultury Książ Wlkp.</a>
  Dodano: <a href="http:// bip.ck-ksiazwlkp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/OSWIADCZENIE- O-STANIE-KONTROLI-ZARZADCZEJ- ZA-ROK-2019.pdf" >OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2019</a>
Bez zmian: <a> Bez zmian: <a>
Bez zmian: (Do przeglądania konieczne jest zainstalowanie odpowiedniej aplikacji obsługującej pliki .pdf) </a> Bez zmian: (Do przeglądania konieczne jest zainstalowanie odpowiedniej aplikacji obsługującej pliki .pdf) </a>

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.