Regulamiy

Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury Książ Wlkp.
Regulaminu Biblioteki Publicznej w Książu Wlkp.
Na obrazku znajduje się schemat organizacyjny Centrum Kultury

Oświadczenie kontrola zarządcza 2020

(Do przeglądania konieczne jest zainstalowanie odpowiedniej aplikacji obsługującej pliki .pdf)

Przegląd rewizji: