Redakcja BIP

You are viewing an old revision of this post, from 5 czerwca 2018 o 10:19:03. See below for differences between this version and the current revision.

Siedziba redakcji:
Centrum Kultury Książ Wlkp.
ul. Zakrzewska 15
63-130 Książ Wielkopolski

Kontakt:
tel. : 61 28 22 616
e-mail: dyrektor@ck-ksiazwlkp.pl

Redaktorzy Biuletynu:
Mariola Kaźmierczak
Dorota Jańczak
Katarzyna Chilińska

Przegląd rewizji:

Zmiany:

5 czerwca 2018 o 10:19:03Current Revision
Content
Siedziba redakcji: Siedziba redakcji:
Centrum Kultury Książ Wlkp. Centrum Kultury Książ Wlkp.
ul. Zakrzewska 15 ul. Zakrzewska 15
63-130 Książ Wielkopolski 63-130 Książ Wielkopolski
Kontakt: Kontakt:
tel. : 61 28 22 616 tel. : 61 28 22 616
e-mail: dyrektor@ck-ksiazwlkp.pl e-mail: dyrektor@ck-ksiazwlkp.pl
Redaktorzy Biuletynu: Redaktorzy Biuletynu:
Mariola Kaźmierczak Mariola Kaźmierczak
Dorota Jańczak  
Katarzyna Chilińska Katarzyna Chilińska

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.