Pracownicy

You are viewing an old revision of this post, from 27 maja 2018 o 16:30:33. See below for differences between this version and the current revision.

Centrum Kultury

Dyrektor
Mariola Kaźmierczak
tel. 503 107 701
dyrektor@ck-ksiazwlkp.pl

Główna księgowa
Katarzyna Szymankiewicz
tel. 61 28 22 616
ksiegowosc@ck-ksiazwlkp.pl

Referent
Anna Perz
tel. 61 28 22 616
domkultury@ck-ksiazwlkp.pl

Animator kultury/Młodszy bibliotekarz
Agnieszka Witasik-Melewska
agnieszka.witasik@ck-ksiazwlkp.pl
tel. 61 28 22 616

Animator kultury/Młodszy bibliotekarz
Ilona Mencel
tel. 61 28 22 616

Młodszy bibliotekarz
Katarzyna Chilińska
tel. 61 28 22 243
katarzyna.chilinska@ck-ksiazwlkp.pl

Starszy bibliotekarz
Anna Majsner
tel. 61 28 22 243
biblioteka@ck-ksiazwlkp.pl

Pracownicy obsługi
Maria Jurga, Zenon Ratajczak

Przegląd rewizji:

Zmiany:

27 maja 2018 o 16:30:33Current Revision
Title
Skasowano: Pracownicy i instruktorzy  Dodano: Pracownicy
Content
Bez zmian: Centrum Kultury Bez zmian: Centrum Kultury
Bez zmian: Dyrektor Bez zmian: Dyrektor
Bez zmian: Mariola Kaźmierczak Bez zmian: Mariola Kaźmierczak
Bez zmian: tel. 503 107 701 Bez zmian: tel. 503 107 701
Bez zmian: dyrektor@ck-ksiazwlkp.pl Bez zmian: dyrektor@ck-ksiazwlkp.pl
Bez zmian: Główna księgowa Bez zmian: Główna księgowa
Bez zmian: Katarzyna Szymankiewicz Bez zmian: Katarzyna Szymankiewicz
Bez zmian: tel. 61 28 22 616 Bez zmian: tel. 61 28 22 616
Bez zmian: ksiegowosc@ck- ksiazwlkp.pl Bez zmian: ksiegowosc@ck- ksiazwlkp.pl
Bez zmian: Referent Bez zmian: Referent
Bez zmian: Anna Perz Bez zmian: Anna Perz
Bez zmian: tel. 61 28 22 616 Bez zmian: tel. 61 28 22 616
Bez zmian: domkultury@ck- ksiazwlkp.pl Bez zmian: domkultury@ck- ksiazwlkp.pl
Skasowano: Animator kultury/Młodszy bibliotekarz  Dodano: Animator kultury/ Instruktor
Bez zmian: Agnieszka Witasik-Melewska Bez zmian: Agnieszka Witasik-Melewska
Bez zmian: agnieszka.witasik@ck- ksiazwlkp.pl Bez zmian: agnieszka.witasik@ck- ksiazwlkp.pl
Bez zmian: tel. 61 28 22 616 Bez zmian: tel. 61 28 22 616
Skasowano: Animator kultury/Młodszy bibliotekarz  Dodano: Animator kultury/ Instruktor
Skasowano: Ilona Mencel  
  Dodano: Zuzanna Krzyżaniak
  Dodano: zuzanna.krzyzaniak@ck- ksiazwlkp.pl
Bez zmian: tel. 61 28 22 616 Bez zmian: tel. 61 28 22 616
  Dodano: Animator kultury
Skasowano: Młodszy bibliotekarz Dodano: Maria Przybylska
  Dodano: tel. 61 28 22 616
  Dodano: Grafik / Specjalista ds. marketingu
Bez zmian: Katarzyna Chilińska Bez zmian: Katarzyna Chilińska
Skasowano: tel. 61 28 22 243  Dodano: tel. 61 28 22 616
Bez zmian: katarzyna.chilinska@ck- ksiazwlkp.pl Bez zmian: katarzyna.chilinska@ck- ksiazwlkp.pl
  Dodano: Starszy bibliotekarz / Specjalista ds. kultury
  Dodano: Anna Kaczmarek
  Dodano: tel. 61 28 22 243
  Dodano: ck@ck-ksiazwlkp.pl
Skasowano: Starszy bibliotekarz  Dodano: Młodszy bibliotekarz
Skasowano: Anna Majsner  
  Dodano: Klaudia Wachowiak
Bez zmian: tel. 61 28 22 243 Bez zmian: tel. 61 28 22 243
Bez zmian: biblioteka@ck- ksiazwlkp.pl Bez zmian: biblioteka@ck- ksiazwlkp.pl
Bez zmian: Pracownicy obsługi Bez zmian: Pracownicy obsługi
Skasowano: Maria Jurga, Zenon Ratajczak  Dodano: Maria Jurga

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.