Pracownicy

Centrum Kultury

Dyrektor
Mariola Kaźmierczak
tel. 503 107 701
dyrektor@ck-ksiazwlkp.pl

Główna księgowa
Katarzyna Szymankiewicz
tel. 61 28 22 616
ksiegowosc@ck-ksiazwlkp.pl

Referent
Anna Perz
tel. 61 28 22 616
domkultury@ck-ksiazwlkp.pl

Animator kultury/ Instruktor
Agnieszka Witasik-Melewska
agnieszka.witasik@ck-ksiazwlkp.pl
tel. 61 28 22 616

Animator kultury/ Instruktor
Zuzanna Krzyżaniak
tel. 61 28 22 616

Młodszy bibliotekarz
Katarzyna Chilińska
tel. 61 28 22 243
katarzyna.chilinska@ck-ksiazwlkp.pl

Starszy bibliotekarz
Anna Kaczmarek
tel. 61 28 22 243
biblioteka@ck-ksiazwlkp.pl

Pracownicy obsługi
Maria Jurga, Zenon Ratajczak

Przegląd rewizji: