Inspektor Ochrony Danych Osobowych wyznaczony

You are viewing an old revision of this post, from 16 lipca 2018 o 14:48:37. See below for differences between this version and the current revision.

Zgodnie z art. 11 u.o.d.o z dnia 10 maja 2018 na Inspektora Ochrony Danych Osobowych wyznaczony został Mariusz Stasiak vel Stasek kontakt biuro@msvs.com.pl

Przegląd rewizji:

Zmiany:

There are no differences between the 16 lipca 2018 o 14:48:37 revision and the current revision. (Maybe only post meta information was changed.)