Informacje o podmiocie

You are viewing an old revision of this post, from 27 maja 2018 o 14:42:49. See below for differences between this version and the current revision.

Centrum Kultury Książ Wlkp. zostało powołane Uchwałą nr XVI/151/2000 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 września 2000 roku w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury.

Instytucja kultury wypełnia swoją misję poprzez rozwijanie współpracy z innymi ośrodkami kultury, artystami zawodowymi i nieprofesjonalnymi oraz wspierając i promując młodych twórców w ich działalności.

W ramach cyklicznej działalności z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi proponujemy zajęcia artystyczne, konkursy i warsztaty. Jesteśmy również organizatorami imprez rozrywkowych jak: zabawy okolicznościowe, festyny, imprezy plenerowe.

Centrum Kultury Książ Wlkp. dysponuje salami: muzyczną, plastyczną, multimedialną oraz dużą. Dodatkowo wyposażone jest w pomieszczenia biurowe i kuchnię z zapleczem. Celem Centrum jest budowanie i wspieranie szeroko rozumianej kultury, rozrywki i sztuki jako ważnych i twórczych sfer w mieście i regionie wpływających na jakość życia mieszkańców.

Centrum Kultury Książ Wlkp. jest instytucją składającą się z czterech rodzajów działalności, a mianowicie z:

Centrum Kultury
Biblioteki Publicznej
Izby Regionalnej
terenów rekreacyjnych w Jarosławkach

a) Centrum Kultury – realizacja wszelkich zadań merytorycznych zawartych w Statucie Centrum Kultury, a w szczególności do zadań tego działu należy:

1) Programowanie, organizacja i realizacja imprez,

2) Organizowanie działalności kulturalnej, edukacyjnej w zakresie upowszechniania kultury,

3) Organizowanie działalności kulturalnej oraz sprawowanie opieki merytorycznej nad tą działalnością,

4) Wypracowywanie środków finansowych,

5) Planowanie działalności merytorycznej Centrum Kultury,

6) Opracowywanie materiałów informacyjnych dla Centrum Kultury,

7) Opracowywanie i przekładanie preliminarzy i kalkulacji organizowanych imprez,

8) Wspieranie inicjatyw kulturalnych,

9) Prowadzenie dokumentacji z działalności Centrum Kultury,

10) Współdziałanie z organizacjami społecznymi na terenie gminy Książ Wlkp.,

11) Współdziałanie z organizacjami gminnymi i powiatowymi.

b) Do Biblioteki Publicznej należą:

1) Gromadzenie i opracowywanie zbiorów – zadania:

a) Systematyczne uzupełnianie zbiorów, tj. zakup, dary;

b) Bieżąca znajomość źródeł nabycia księgozbioru,

c) Pełne opracowanie nabytku biblioteki, zwrócenie szczególnej uwagi na materiały dotyczące regionu,

d) Selekcja materiałów zbędnych, zdezaktualizowanych, zniszczonych,

e) Osiągnięcie obowiązującego wskaźnika zakupu nowości, określenie właściwego profilu gromadzenia księgozbioru

2) Udostępnianie zbiorów – zadania:

a) Ograniczone (ilością woluminów) wypożyczanie książek dla dzieci i dorosłych na terenie gminy Książ Wlkp.

b) Kącik czytelniczy w bibliotece,

c) Badanie potrzeb czytelniczych mieszkańców

d) Organizowanie prac oświatowych czytelnikom dorosłym, młodzieży i dzieciom,

e) Współpraca ze środowiskiem, szkołami i innymi placówkami

f) Bieżące prowadzenie warsztatu wypożyczeń tj. katalogu elektronicznego, księgi inwentarzowej przychodu i ubytków,

g) Udzielanie informacji czytelnikom indywidualnym i zbiorowym,

h) Rozwijanie warsztatu informacyjnego,

i) Prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,

j) Prowadzenie wypożyczeń z księgozbioru podręcznego,

k) Opracowywanie materiałów dotyczących regionu.

3) Popularyzacja książki i czytelnictwa – zadania:

a) Organizowanie spotkań autorskich,

b) Inspirowanie aktywności twórczej wśród mieszkańców,

4) Organizacja przedsięwzięć kulturalnych wspomagających rozwój czytelnictwa oraz promocję Centrum Kultury oraz Biblioteki.

c) Do zadań Izby Regionalnej należą gromadzenie i udostępnianie zbiorów ukazujących historię i tradycje gminy Książ Wlkp., w szczególności:

1) Podniesienie poziomu świadomości na temat historii lokalnej,

2) Podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców na temat tradycji i kultury gminy oraz regionu.

d) Do zadań terenów rekreacyjnych w Jarosławkach należą:

1) Propagowanie i organizowanie kultury fizycznej i rekreacji w środowisku mieszkańców i młodzieży szkół gminy,

2) Stałe podnoszenie poziomu rekreacji w oparciu o działające sekcje,

3) Udział w lokalnym życiu rekreacyjnym i turystycznym,

4) Wychowanie młodzieży w szacunku do otaczającego środowiska naturalnego,

5) Realizacja zadań określonych szczegółowo w Porozumieniu o administrowaniu  nieruchomością.

Przegląd rewizji:

Zmiany:

27 maja 2018 o 14:42:49Current Revision
Content
Bez zmian: Centrum Kultury Książ Wlkp. zostało powołane Uchwałą nr XVI/151/2000 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 września 2000 roku w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury. Bez zmian: Centrum Kultury Książ Wlkp. zostało powołane Uchwałą nr XVI/151/2000 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 września 2000 roku w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury.
Bez zmian: Instytucja kultury wypełnia swoją misję poprzez rozwijanie współpracy z innymi ośrodkami kultury, artystami zawodowymi i nieprofesjonalnymi oraz wspierając i promując młodych twórców w ich działalności. Bez zmian: Instytucja kultury wypełnia swoją misję poprzez rozwijanie współpracy z innymi ośrodkami kultury, artystami zawodowymi i nieprofesjonalnymi oraz wspierając i promując młodych twórców w ich działalności.
Skasowano: W ramach cyklicznej działalności z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi proponujemy zajęcia artystyczne, konkursy i warsztaty. Jesteśmy również organizatorami imprez rozrywkowych jak: zabawy okolicznościowe, festyny, imprezy plenerowe.  Dodano: W ramach cyklicznej działalności z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi proponujemy zajęcia artystyczne, konkursy, warsztaty, wystawy i animacje. Jesteśmy również organizatorami imprez kulturalnych, rekreacyjnych, plenerowych.
Skasowano: Centrum Kultury Książ Wlkp. dysponuje salami: muzyczną, plastyczną, multimedialną oraz dużą. Dodatkowo wyposażone jest w pomieszczenia biurowe i kuchnię z zapleczem. Celem Centrum jest budowanie i wspieranie szeroko rozumianej kultury, rozrywki i sztuki jako ważnych i twórczych sfer w mieście i regionie wpływających na jakość życia mieszkańców.  
  Dodano: Celem Centrum jest budowanie i wspieranie szeroko rozumianej kultury, rozrywki i sztuki jako ważnych i twórczych sfer w mieście i regionie wpływających na jakość życia mieszkańców.
Bez zmian: Centrum Kultury Książ Wlkp. jest instytucją składającą się z czterech rodzajów działalności, a mianowicie z: Bez zmian: Centrum Kultury Książ Wlkp. jest instytucją składającą się z czterech rodzajów działalności, a mianowicie z:
  Dodano: <ul>
Skasowano: Centrum Kultury  Dodano: <li>Centrum Kultury,</li>
Skasowano: Biblioteki Publicznej  Dodano: <li>Biblioteki Publicznej,</li>
Skasowano: Izby Regionalnej  
  Dodano: <li>Izby Regionalnej Gminy Książ Wlkp.,</li>
Skasowano: terenów rekreacyjnych w Jarosławkach Dodano: <li>Terenów Rekreacyjnych w Jarosławkach;</li>
  Dodano: </ul>
Bez zmian: a) Centrum Kultury - realizacja wszelkich zadań merytorycznych zawartych w Statucie Centrum Kultury, a w szczególności do zadań tego działu należy: Bez zmian: a) Centrum Kultury - realizacja wszelkich zadań merytorycznych zawartych w Statucie Centrum Kultury, a w szczególności do zadań tego działu należy:
Skasowano: 1) Programowanie, organizacja i realizacja imprez,  Dodano: 1) programowanie, organizacja i realizacja imprez,
Skasowano: 2) Organizowanie działalności kulturalnej, edukacyjnej w zakresie upowszechniania kultury,  Dodano: 2) organizowanie działalności kulturalnej, edukacyjnej w zakresie upowszechniania kultury,
Skasowano: 3) Organizowanie działalności kulturalnej oraz sprawowanie opieki merytorycznej nad tą działalnością,  Dodano: 3) organizowanie działalności kulturalnej oraz sprawowanie opieki merytorycznej nad tą działalnością,
Skasowano: 4) Wypracowywanie środków finansowych,  Dodano: 4) wypracowywanie środków finansowych,
Skasowano: 5) Planowanie działalności merytorycznej Centrum Kultury,  Dodano: 5) planowanie działalności merytorycznej Centrum Kultury,
Skasowano: 6) Opracowywanie materiałów informacyjnych dla Centrum Kultury,  Dodano: 6) opracowywanie materiałów informacyjnych dla Centrum Kultury,
Skasowano: 7) Opracowywanie i przekładanie preliminarzy i kalkulacji organizowanych imprez,  Dodano: 7) opracowywanie i przekładanie preliminarzy i kalkulacji organizowanych imprez,
Skasowano: 8) Wspieranie inicjatyw kulturalnych,  Dodano: 8) wspieranie inicjatyw kulturalnych,
Skasowano: 9) Prowadzenie dokumentacji z działalności Centrum Kultury,  Dodano: 9) prowadzenie dokumentacji z działalności Centrum Kultury,
Skasowano: 10) Współdziałanie z organizacjami społecznymi na terenie gminy Książ Wlkp.,  Dodano: 10) współdziałanie z organizacjami społecznymi na terenie gminy Książ Wlkp.,
Skasowano: 11) Współdziałanie z organizacjami gminnymi i powiatowymi.  Dodano: 11) współdziałanie z organizacjami gminnymi i powiatowymi.
Skasowano: b) Do Biblioteki Publicznej należą:  Dodano: b) do Biblioteki Publicznej należą:
Skasowano: 1) Gromadzenie i opracowywanie zbiorów – zadania:  Dodano: 1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów – zadania:
Skasowano: a) Systematyczne uzupełnianie zbiorów, tj. zakup, dary;  Dodano: a) systematyczne uzupełnianie zbiorów, tj. zakup, dary;
Skasowano: b) Bieżąca znajomość źródeł nabycia księgozbioru,  Dodano: b) bieżąca znajomość źródeł nabycia księgozbioru,
Skasowano: c) Pełne opracowanie nabytku biblioteki, zwrócenie szczególnej uwagi na materiały dotyczące regionu,  Dodano: c) pełne opracowanie nabytku biblioteki, zwrócenie szczególnej uwagi na materiały dotyczące regionu,
Skasowano: d) Selekcja materiałów zbędnych, zdezaktualizowanych, zniszczonych,  Dodano: d) selekcja materiałów zbędnych, zdezaktualizowanych, zniszczonych,
Skasowano: e) Osiągnięcie obowiązującego wskaźnika zakupu nowości, określenie właściwego profilu gromadzenia księgozbioru  Dodano: e) osiągnięcie obowiązującego wskaźnika zakupu nowości, określenie właściwego profilu gromadzenia księgozbioru
Skasowano: 2) Udostępnianie zbiorów - zadania:  Dodano: 2) udostępnianie zbiorów - zadania:
Skasowano: a) Ograniczone (ilością woluminów) wypożyczanie książek dla dzieci i dorosłych na terenie gminy Książ Wlkp.  Dodano: a) ograniczone (ilością woluminów) wypożyczanie książek dla dzieci i dorosłych na terenie gminy Książ Wlkp.
Skasowano: b) Kącik czytelniczy w bibliotece,  Dodano: b) kącik czytelniczy w bibliotece,
Skasowano: c) Badanie potrzeb czytelniczych mieszkańców  Dodano: c) badanie potrzeb czytelniczych mieszkańców
Skasowano: d) Organizowanie prac oświatowych czytelnikom dorosłym, młodzieży i dzieciom,  Dodano: d) organizowanie prac oświatowych czytelnikom dorosłym, młodzieży i dzieciom,
Skasowano: e) Współpraca ze środowiskiem, szkołami i innymi placówkami  Dodano: e) współpraca ze środowiskiem, szkołami i innymi placówkami
Skasowano: f) Bieżące prowadzenie warsztatu wypożyczeń tj. katalogu elektronicznego, księgi inwentarzowej przychodu i ubytków,  Dodano: f) bieżące prowadzenie warsztatu wypożyczeń tj. katalogu elektronicznego, księgi inwentarzowej przychodu i ubytków,
Skasowano: g) Udzielanie informacji czytelnikom indywidualnym i zbiorowym,  Dodano: g) udzielanie informacji czytelnikom indywidualnym i zbiorowym,
Skasowano: h) Rozwijanie warsztatu informacyjnego,  Dodano: h) rozwijanie warsztatu informacyjnego,
Skasowano: i) Prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,  Dodano: i) prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,
Skasowano: j) Prowadzenie wypożyczeń z księgozbioru podręcznego,  Dodano: j) prowadzenie wypożyczeń z księgozbioru podręcznego,
Skasowano: k) Opracowywanie materiałów dotyczących regionu.  Dodano: k) opracowywanie materiałów dotyczących regionu.
Skasowano: 3) Popularyzacja książki i czytelnictwa – zadania:  Dodano: 3) popularyzacja książki i czytelnictwa – zadania:
Skasowano: a) Organizowanie spotkań autorskich,  Dodano: a) organizowanie spotkań autorskich,
Skasowano: b) Inspirowanie aktywności twórczej wśród mieszkańców,  Dodano: b) inspirowanie aktywności twórczej wśród mieszkańców,
Skasowano: 4) Organizacja przedsięwzięć kulturalnych wspomagających rozwój czytelnictwa oraz promocję Centrum Kultury oraz Biblioteki.  Dodano: 4) organizacja przedsięwzięć kulturalnych wspomagających rozwój czytelnictwa oraz promocję Centrum Kultury oraz Biblioteki.
Skasowano: c) Do zadań Izby Regionalnej należą gromadzenie i udostępnianie zbiorów ukazujących historię i tradycje gminy Książ Wlkp., w szczególności:  Dodano: c) do zadań Izby Regionalnej Gminy Książ Wlkp. należą gromadzenie i udostępnianie zbiorów ukazujących historię i tradycje gminy Książ Wlkp., w szczególności:
Skasowano: 1) Podniesienie poziomu świadomości na temat historii lokalnej,  Dodano: 1) podniesienie poziomu świadomości na temat historii lokalnej,
Skasowano: 2) Podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców na temat tradycji i kultury gminy oraz regionu.  Dodano: 2) podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców na temat tradycji i kultury gminy oraz regionu.
Skasowano: d) Do zadań terenów rekreacyjnych w Jarosławkach należą:  Dodano: d) do zadań Terenów Rekreacyjnych w Jarosławkach należą:
Skasowano: 1) Propagowanie i organizowanie kultury fizycznej i rekreacji w środowisku mieszkańców i młodzieży szkół gminy,  Dodano: 1) propagowanie i organizowanie kultury fizycznej i rekreacji w środowisku mieszkańców i młodzieży szkół gminy,
Skasowano: 2) Stałe podnoszenie poziomu rekreacji w oparciu o działające sekcje,  Dodano: 2) stałe podnoszenie poziomu rekreacji w oparciu o działające sekcje,
Skasowano: 3) Udział w lokalnym życiu rekreacyjnym i turystycznym,  Dodano: 3) udział w lokalnym życiu rekreacyjnym i turystycznym,
Skasowano: 4) Wychowanie młodzieży w szacunku do otaczającego środowiska naturalnego,  Dodano: 4) wychowanie młodzieży w szacunku do otaczającego środowiska naturalnego,
Skasowano: 5) Realizacja zadań określonych szczegółowo w Porozumieniu o administrowaniu  nieruchomością.  Dodano: 5) realizacja zadań określonych szczegółowo w Porozumieniu o administrowaniu  nieruchomością.
  Dodano: &nbsp;
  Dodano: <strong>Inspektor Ochrony Danych Osobowych:</strong>
  Dodano: Zgodnie z art. 11 u.o.d.o z dnia 10 maja 2018 Inspektorem Ochrony Danych Osobowych został Mariusz Stasiak vel Stasek kontakt <a href="mailto: biuro@msvs.com.pl" >biuro@msvs.com.pl.</a>

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.