Informacja wynikająca z obowiązku RODO

You are viewing an old revision of this post, from 4 stycznia 2019 o 16:31:26. See below for differences between this version and the current revision.

Administratorem danych osobowych Centrum Kultury Książ Wlkp. ul. Zakrzewska 15 63-130 Książ Wlkp. Administrator powołał inspektora ochrony danych, a można się z nim skontaktować za pomocą adresu e-mail: biuro@msvs.com.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych. Dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość lub zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z realizacją umowy lub art. 6 ust. 1 lit c w związku z obowiązkiem prawnym) przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych, sprostowania, usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości udzielenia odpowiedzi na wiadomość lub realizacji umowy. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu.

Przegląd rewizji:

Zmiany:

There are no differences between the 4 stycznia 2019 o 16:31:26 revision and the current revision. (Maybe only post meta information was changed.)