mapa strony   |   kontakt   |

Zadania Centrum Kultury Książ Wlkp.

Cele i zadania Centrum Kultury Książ Wlkp.:

  • 1. Centrum Kultury Książ Wlkp. realizuje zadania w dziedzinie pobudzenia rozwoju i podnoszenia poziomu życia kulturalnego, rozpowszechniania i pobudzania potrzeb uczestnictwa w życiu kulturalnym.
  • 2. Prowadzi wielokierunkową działalność kulturalną na podstawie programu.
  • 3. Podstawowym celem Centrum Kultury Książ Wlkp. jest nowoczesna organizacja działalności kulturalnej w warunkach samorządności lokalnej i gospodarki rynkowej, z zachowaniem tradycji i dziedzictwa kulturowego.
  • 4. Centrum Kultury realizuje cele z zakresu czytelnictwa, udostępniania i korzystania ze zbiorów bibliotecznych.
  • 5. Centrum Kultury realizuje cele z zakresu wypoczynku, turystyki i rekreacji.
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Mariola Kołodziejczak
Dokument z dnia: 01.07.2009
Dokument oglądany razy: 2 450
Opublikował: Mariola Kołodziejczak
Publikacja dnia: 01.12.2016
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl