CENTRALNY REJESTR UMÓW

You are viewing an old revision of this post, from 13 października 2020 o 11:45:57. See below for differences between this version and the current revision.

Rok 2020:

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień – nie zawarto umów

Maj – nie zawarto umów

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Rok 2019:

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Rok 2018:

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Przegląd rewizji:

Zmiany:

13 października 2020 o 11:45:57Current Revision
Content
 Dodano: <strong>Rok 2021:</strong>
 Dodano: <a href="http:// bip.ck-ksiazwlkp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/1-Styczen.docx" >Styczeń</a>
 Dodano: <a href="http:// bip.ck-ksiazwlkp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/2-Luty.docx">Luty</a>
 Dodano: <a href="http:// bip.ck-ksiazwlkp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/Marzec.docx">Marzec</a>
 Dodano: <a href="http:// bip.ck-ksiazwlkp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/4-Kwiecien.docx" >Kwiecień</a>
 Dodano: <a href="http:// bip.ck-ksiazwlkp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/5-Maj.docx">Maj</a>
 Dodano: <a href="http:// bip.ck-ksiazwlkp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/Czerwiec.docx" >Czerwiec</a>
 Dodano: <a href="http:// bip.ck-ksiazwlkp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/Lipiec.docx">Lipiec</a>
 Dodano: <a href="http:// bip.ck-ksiazwlkp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/Sierpien.docx" >Sierpień</a>
 Dodano: <a href="http:// bip.ck-ksiazwlkp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/Wrzesien.docx" >Wrzesień</a>
 Dodano: &nbsp;
Bez zmian: <strong>Rok 2020:</strong>Bez zmian: <strong>Rok 2020:</strong>
Bez zmian: <a href="http:// bip.ck-ksiazwlkp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/Styczeń.pdf" >Styczeń</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.ck-ksiazwlkp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/Styczeń.pdf" >Styczeń</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.ck-ksiazwlkp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/Luty.pdf">Luty</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.ck-ksiazwlkp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/Luty.pdf">Luty</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.ck-ksiazwlkp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/Marzec.pdf">Marzec</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.ck-ksiazwlkp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/Marzec.pdf">Marzec</a>
Bez zmian: Kwiecień - nie zawarto umówBez zmian: Kwiecień - nie zawarto umów
Bez zmian: Maj - nie zawarto umówBez zmian: Maj - nie zawarto umów
Bez zmian: <a href="http:// bip.ck-ksiazwlkp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/6-Czerwiec.docx" >Czerwiec</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.ck-ksiazwlkp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/6-Czerwiec.docx" >Czerwiec</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.ck-ksiazwlkp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/7-Lipiec.docx">Lipiec</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.ck-ksiazwlkp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/7-Lipiec.docx">Lipiec</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.ck-ksiazwlkp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/8-Sierpien.docx" >Sierpień</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.ck-ksiazwlkp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/8-Sierpien.docx" >Sierpień</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.ck-ksiazwlkp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/9-Wrzesien.docx" >Wrzesień</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.ck-ksiazwlkp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/9-Wrzesien.docx" >Wrzesień</a>
 Dodano: <a href="http:// bip.ck-ksiazwlkp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/10-Pazdziernik.docx" >Październik</a>
 Dodano: <a href="http:// bip.ck-ksiazwlkp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/11-Listopad.docx" >Listopad</a>
 Dodano: <a href="http:// bip.ck-ksiazwlkp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/12-Grudzien.docx" >Grudzień</a>
Bez zmian: <strong>Rok 2019:</strong>Bez zmian: <strong>Rok 2019:</strong>
Bez zmian: <a href="http:// bip.ck-ksiazwlkp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/styczeń.pdf" >Styczeń</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.ck-ksiazwlkp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/styczeń.pdf" >Styczeń</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.ck-ksiazwlkp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/luty.pdf">Luty</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.ck-ksiazwlkp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/luty.pdf">Luty</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.ck-ksiazwlkp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/marzec.pdf">Marzec</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.ck-ksiazwlkp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/marzec.pdf">Marzec</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.ck-ksiazwlkp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/kwiecień.pdf" >Kwiecień</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.ck-ksiazwlkp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/kwiecień.pdf" >Kwiecień</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.ck-ksiazwlkp.pl/wp-content/ uploads/2019/ 02/5-maj.pdf">Maj</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.ck-ksiazwlkp.pl/wp-content/ uploads/2019/ 02/5-maj.pdf">Maj</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.ck-ksiazwlkp.pl/wp-content/ uploads/2019/ 09/6-czerwiec.pdf" >Czerwiec</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.ck-ksiazwlkp.pl/wp-content/ uploads/2019/ 09/6-czerwiec.pdf" >Czerwiec</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.ck-ksiazwlkp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/lipiec.pdf">Lipiec</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.ck-ksiazwlkp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/lipiec.pdf">Lipiec</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.ck-ksiazwlkp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/sierpień.pdf" >Sierpień</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.ck-ksiazwlkp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/sierpień.pdf" >Sierpień</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.ck-ksiazwlkp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/wrzesień.pdf" >Wrzesień</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.ck-ksiazwlkp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/wrzesień.pdf" >Wrzesień</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.ck-ksiazwlkp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/październik.pdf" >Październik</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.ck-ksiazwlkp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/październik.pdf" >Październik</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.ck-ksiazwlkp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/listopad.pdf" >Listopad</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.ck-ksiazwlkp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/listopad.pdf" >Listopad</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.ck-ksiazwlkp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/grudzień.pdf" >Grudzień</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.ck-ksiazwlkp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/grudzień.pdf" >Grudzień</a>
Bez zmian: <strong>Rok 2018:</strong>Bez zmian: <strong>Rok 2018:</strong>
Bez zmian: <a href="http:// bip.ck-ksiazwlkp.pl/wp-content/ uploads/2019/ 02/Styczeń- 3.pdf">Styczeń</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.ck-ksiazwlkp.pl/wp-content/ uploads/2019/ 02/Styczeń- 3.pdf">Styczeń</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.ck-ksiazwlkp.pl/wp-content/ uploads/2019/ 02/Luty-3.pdf">Luty</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.ck-ksiazwlkp.pl/wp-content/ uploads/2019/ 02/Luty-3.pdf">Luty</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.ck-ksiazwlkp.pl/wp-content/ uploads/2019/ 02/Marzec-3.pdf">Marzec</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.ck-ksiazwlkp.pl/wp-content/ uploads/2019/ 02/Marzec-3.pdf">Marzec</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.ck-ksiazwlkp.pl/wp-content/ uploads/2019/ 02/Kwiecień- 3.pdf">Kwiecień</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.ck-ksiazwlkp.pl/wp-content/ uploads/2019/ 02/Kwiecień- 3.pdf">Kwiecień</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.ck-ksiazwlkp.pl/wp-content/ uploads/2019/ 02/Maj-3.pdf">Maj</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.ck-ksiazwlkp.pl/wp-content/ uploads/2019/ 02/Maj-3.pdf">Maj</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.ck-ksiazwlkp.pl/wp-content/ uploads/2019/ 02/Czerwiec- 3.pdf">Czerwiec</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.ck-ksiazwlkp.pl/wp-content/ uploads/2019/ 02/Czerwiec- 3.pdf">Czerwiec</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.ck-ksiazwlkp.pl/wp-content/ uploads/2019/ 02/Lipiec-3.pdf">Lipiec</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.ck-ksiazwlkp.pl/wp-content/ uploads/2019/ 02/Lipiec-3.pdf">Lipiec</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.ck-ksiazwlkp.pl/wp-content/ uploads/2019/ 02/Sierpień- 3.pdf">Sierpień</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.ck-ksiazwlkp.pl/wp-content/ uploads/2019/ 02/Sierpień- 3.pdf">Sierpień</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.ck-ksiazwlkp.pl/wp-content/ uploads/2019/ 02/Wrzesień- 3.pdf">Wrzesień</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.ck-ksiazwlkp.pl/wp-content/ uploads/2019/ 02/Wrzesień- 3.pdf">Wrzesień</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.ck-ksiazwlkp.pl/wp-content/ uploads/2019/ 02/Październik- 3.pdf">Październik</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.ck-ksiazwlkp.pl/wp-content/ uploads/2019/ 02/Październik- 3.pdf">Październik</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.ck-ksiazwlkp.pl/wp-content/ uploads/2019/ 02/Listopad- 3.pdf">Listopad</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.ck-ksiazwlkp.pl/wp-content/ uploads/2019/ 02/Listopad- 3.pdf">Listopad</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.ck-ksiazwlkp.pl/wp-content/ uploads/2019/ 02/Grudzień- 3.pdf">Grudzień</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.ck-ksiazwlkp.pl/wp-content/ uploads/2019/ 02/Grudzień- 3.pdf">Grudzień</a>

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.