CENTRALNY REJESTR UMÓW

Rok 2021:

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

 

Rok 2020:

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień – nie zawarto umów

Maj – nie zawarto umów

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Rok 2019:

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Rok 2018:

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Przegląd rewizji: