Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Kultury Książ Wlkp.

You are viewing an old revision of this post, from 27 maja 2018 o 14:41:33. See below for differences between this version and the current revision.

Serdecznie witamy na podmiotowej stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Kultury Książ Wlkp.

Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Nazwa: Centrum Kultury Książ Wlkp.
Forma prawna : Gminna Samorządowa jednostka organizacyjna – instytucja kultury.
NIP: 785-16-58-654
Lokalizacja: województwo wielkopolskie, powiat śremski, gmina Książ Wielkopolski

Kontakt:

Centrum Kultury Książ Wlkp.
ul. Zakrzewska 15
63-130 Książ Wielkopolski
tel.: 061-28-22-616
fax: 061-28-22-243
e-mail: dyrektor@ck-ksiazwlkp.pl

Biblioteka Publiczna
ul. Stacha Wichury 11 a
63-130 Książ Wielkopolski
tel.: 061-28-22-243
fax: 061-28-22-243
e-mail: biblioteka@ck-ksiazwlkp.pl

Przegląd rewizji:

Zmiany:

27 maja 2018 o 14:41:33Current Revision
Content
Serdecznie witamy na podmiotowej stronie  
  <p style="text-align: left;">Serdecznie witamy na podmiotowej stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Kultury Książ Wlkp.  Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Kultury Książ Wlkp.</p>
Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.  <p style="text-align: left;">Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058) każda instytucja publiczna ma obowiązek publikacji w Internecie w jednoliconej formie pewnych danych.</p>
Zasady publikacji informacji w BIP regulują:  <p style="text-align: left;">Zasady publikacji informacji w BIP regulują:</p>
<ul>  
  <ul style="text-align: left;">
<li>Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)</li>   <li>Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058)</li>
<li>Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))</li>   <li>Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. 2007 nr 10 poz. 68)</li>
<li>Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.</li>   <li>Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2005 nr 212 poz. 1766).</li>
</ul> </ul>
Nazwa: Centrum Kultury Książ Wlkp.  <p style="text-align: left;">Nazwa: Centrum Kultury Książ Wlkp.
Forma prawna : Gminna Samorządowa jednostka organizacyjna – instytucja kultury. Forma prawna : Gminna Samorządowa jednostka organizacyjna – instytucja kultury.
NIP: 785-16-58-654 NIP: 785-16-58-654
Lokalizacja: województwo wielkopolskie, powiat śremski, gmina Książ Wielkopolski  Lokalizacja: województwo wielkopolskie, powiat śremski, gmina Książ Wielkopolski</p>
Kontakt:  
Centrum Kultury Książ Wlkp.  
  <p style="text-align: left;">Kontakt:</p>
  <p style="text-align: left;">Centrum Kultury Książ Wlkp.
ul. Zakrzewska 15 ul. Zakrzewska 15
63-130 Książ Wielkopolski 63-130 Książ Wielkopolski
tel.: 061-28-22-616  tel.: 61-28-22-616
fax: 061-28-22-243  
e-mail: dyrektor@ck-ksiazwlkp.pl  e-mail: dyrektor@ck-ksiazwlkp.pl</p>
Biblioteka Publiczna  
  <p style="text-align: left;">Biblioteka Publiczna
ul. Stacha Wichury 11 a ul. Stacha Wichury 11 a
63-130 Książ Wielkopolski 63-130 Książ Wielkopolski
tel.: 061-28-22-243  tel.: 61-28-22-243
fax: 061-28-22-243  
e-mail: biblioteka@ck- ksiazwlkp.pl  e-mail: biblioteka@ck- ksiazwlkp.pl</p>

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.