Podstawa prawna

You are viewing an old revision of this post, from 5 czerwca 2018 o 10:17:32. See below for differences between this version and the current revision.

Centrum Kultury Książ Wlkp. z siedzibą w Książu Wielkopolskim przy ul. Zakrzewskiej 15 jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru Instytucji Kultury.

Centrum Kultury Książ Wlkp. posiada osobowość prawną.

Podstawę prawną działalności Centrum Kultury Książ Wlkp. stanowią m.in. następujące akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej: Pobierz
  2. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych: Pobierz
  3. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości: Pobierz
  4. Statut Centrum Kultury: Statut

 

Przegląd rewizji:

Zmiany:

5 czerwca 2018 o 10:17:32Current Revision
Content
Bez zmian: <p style="text-align: left;">Centrum Kultury Książ Wlkp. z siedzibą w Książu Wielkopolskim przy ul. Zakrzewskiej 15 jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru Instytucji Kultury.</p> Bez zmian: <p style="text-align: left;">Centrum Kultury Książ Wlkp. z siedzibą w Książu Wielkopolskim przy ul. Zakrzewskiej 15 jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru Instytucji Kultury.</p>
Bez zmian: <p style="text-align: left;">Centrum Kultury Książ Wlkp. posiada osobowość prawną.</p> Bez zmian: <p style="text-align: left;">Centrum Kultury Książ Wlkp. posiada osobowość prawną.</p>
Bez zmian: <p style="text-align: left;">Podstawę prawną działalności Centrum Kultury Książ Wlkp. stanowią m.in. następujące akty prawne:</p> Bez zmian: <p style="text-align: left;">Podstawę prawną działalności Centrum Kultury Książ Wlkp. stanowią m.in. następujące akty prawne:</p>
Bez zmian: <ol> Bez zmian: <ol>
Bez zmian: <li>Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej: <a href="http:// www.ckksiaz.nazwa.pl/bip/ dokumenty/U_o_ dz_k.pdf">Pobierz </a></li> Bez zmian: <li>Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej: <a href="http:// www.ckksiaz.nazwa.pl/bip/ dokumenty/U_o_ dz_k.pdf">Pobierz </a></li>
Bez zmian: <li>Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych: <a href="http:// www.ckksiaz.nazwa.pl/bip/ dokumenty/U_f_ publ.pdf">Pobierz </a></li> Bez zmian: <li>Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych: <a href="http:// www.ckksiaz.nazwa.pl/bip/ dokumenty/U_f_ publ.pdf">Pobierz </a></li>
Bez zmian: <li>Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości: <a href="http:// www.ckksiaz.nazwa.pl/bip/ dokumenty/U_rach.pdf" >Pobierz</a></li> Bez zmian: <li>Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości: <a href="http:// www.ckksiaz.nazwa.pl/bip/ dokumenty/U_rach.pdf" >Pobierz</a></li>
Bez zmian: <li>Statut Centrum Kultury: <a href="http:// www.ckksiaz.nazwa.pl/bip/ dokumenty/Statut.pdf" >Statut</a></li> Bez zmian: <li>Statut Centrum Kultury: <a href="http:// www.ckksiaz.nazwa.pl/bip/ dokumenty/Statut.pdf" >Statut</a></li>
Bez zmian: </ol> Bez zmian: </ol>
  Dodano: <strong>UCHWAŁA NR VIII/48/2019 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu korzystania z Terenów Rekreacyjnych w Jarosławkach:</strong>
Skasowano: <p style="text-align: center;"></p> Dodano: <a href="http:// bip.ck-ksiazwlkp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 06/Regulamin- Tereny-Rekreacyjne- uchwala.pdf">Regulamin - Tereny Rekreacyjne uchwala</a>
Skasowano: &nbsp;  
  Dodano: <strong>UCHWAŁA NR VIII/49/2019 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.  z dnia 29 kwietnia 2019 r. -TEKST UJEDNOLICONY - w sprawie opłat za korzystanie z pola biwakowego, parkingu i wyznaczonych miejsc postojowych położonych na Terenach Rekreacyjnych w Jarosławkach: </strong> <a href="http:// bip.ck-ksiazwlkp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 06/Opłaty-UJEDNOLICONE.pdf">Opłaty UJEDNOLICONE</a>

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.