Podstawa prawna

You are viewing an old revision of this post, from 27 maja 2018 o 14:44:59. See below for differences between this version and the current revision.

Statut

Tutaj mogą Państwo pobrać w wersji elektronicznej kopię naszego statutu.

(Do przeglądania konieczne jest zainstalowanie odpowiedniej aplikacji obsługującej format .pdf)

Centrum Kultury Książ Wlkp. z siedzibą w Książu Wielkopolskim przy ul. Zakrzewskiej 15 jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru Instytucji Kultury .

Centrum Kultury Książ Wlkp. posiada osobowość prawną.

Podstawę prawną działalności Centrum Kultury Książ Wlkp. stanowią m.in. następujące akty prawne:

Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej: Pobierz
Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych: Pobierz
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości: Pobierz

Przegląd rewizji:

Zmiany:

27 maja 2018 o 14:44:59Current Revision
Content
  Dodano: <p style="text-align: left;">Centrum Kultury Książ Wlkp. z siedzibą w Książu Wielkopolskim przy ul. Zakrzewskiej 15 jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru Instytucji Kultury.</p>
  Dodano: <p style="text-align: left;">Centrum Kultury Książ Wlkp. posiada osobowość prawną.</p>
  Dodano: <p style="text-align: left;">Podstawę prawną działalności Centrum Kultury Książ Wlkp. stanowią m.in. następujące akty prawne:</p>
  Dodano: <ol>
  Dodano: <li>Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej: <a href="http:// www.ckksiaz.nazwa.pl/bip/ dokumenty/U_o_ dz_k.pdf">Pobierz </a></li>
  Dodano: <li>Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych: <a href="http:// www.ckksiaz.nazwa.pl/bip/ dokumenty/U_f_ publ.pdf">Pobierz </a></li>
  Dodano: <li>Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości: <a href="http:// www.ckksiaz.nazwa.pl/bip/ dokumenty/U_rach.pdf" >Pobierz</a></li>
Skasowano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// www.ckksiaz.nazwa.pl/bip/ dokumenty/Statut.pdf">Statut </a></p>  Dodano: <li>Statut Centrum Kultury: <a href="http:// www.ckksiaz.nazwa.pl/bip/ dokumenty/Statut.pdf" >Statut</a></li>
Skasowano: <p style="text-align: center;">Tutaj mogą Państwo pobrać w wersji elektronicznej kopię naszego statutu.</p>  
Skasowano: <p style="text-align: center;">(Do przeglądania konieczne jest zainstalowanie odpowiedniej aplikacji obsługującej format .pdf)</p>  
Skasowano: <p style="text-align: center;">Centrum Kultury Książ Wlkp. z siedzibą w Książu Wielkopolskim przy ul. Zakrzewskiej 15 jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru Instytucji Kultury .</p>   
Skasowano: <p style="text-align: center;">Centrum Kultury Książ Wlkp. posiada osobowość prawną.</p>   
Skasowano: <p style="text-align: center;">Podstawę prawną działalności Centrum Kultury Książ Wlkp. stanowią m.in. następujące akty prawne:</p>   
Skasowano: <p style="text-align: center;">Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej: <a href="http:// www.ckksiaz.nazwa.pl/bip/ dokumenty/U_o_ dz_k.pdf">Pobierz </a>   
Skasowano: Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych: <a href="http:// www.ckksiaz.nazwa.pl/bip/ dokumenty/U_f_ publ.pdf">Pobierz </a>   
Skasowano: Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości: <a href="http:// www.ckksiaz.nazwa.pl/bip/ dokumenty/U_rach.pdf">Pobierz </a></p>   
  Dodano: </ol>
  Dodano: <strong>UCHWAŁA NR VIII/48/2019 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu korzystania z Terenów Rekreacyjnych w Jarosławkach:</strong>
  Dodano: <a href="http:// bip.ck-ksiazwlkp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 06/Regulamin- Tereny-Rekreacyjne- uchwala.pdf">Regulamin - Tereny Rekreacyjne uchwala</a>
  Dodano: <strong>UCHWAŁA NR VIII/49/2019 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.  z dnia 29 kwietnia 2019 r. -TEKST UJEDNOLICONY - w sprawie opłat za korzystanie z pola biwakowego, parkingu i wyznaczonych miejsc postojowych położonych na Terenach Rekreacyjnych w Jarosławkach: </strong> <a href="http:// bip.ck-ksiazwlkp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 06/Opłaty-UJEDNOLICONE.pdf">Opłaty UJEDNOLICONE</a>

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.