Podstawa prawna

Centrum Kultury Książ Wlkp. z siedzibą w Książu Wielkopolskim przy ul. Zakrzewskiej 15 jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru Instytucji Kultury.

Centrum Kultury Książ Wlkp. posiada osobowość prawną.

Podstawę prawną działalności Centrum Kultury Książ Wlkp. stanowią m.in. następujące akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej: Pobierz
  2. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych: Pobierz
  3. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości: Pobierz
  4. Statut Centrum Kultury: Statut

 

Przegląd rewizji: